Entradas

Lurdes Ulazia naiz

Askotan arte plastikoa teknika eta marrazteko gaitasunarekin lotu izan dugu eta horri buelta eman nahian jarri nuen martxan proiektu hau. Pintura-sormenerako hainbat prozesu, esperientzi, bizitzko egoerak ... planteatu eta aurrera eramateko, hemen aaurkituko dituzue. Ardatz nagusia, prozesu bat bizi ahal izatea da. Helburuak, lorpenak .... 2.maila batean gelditzen dira eta batipat  kontuan hartzekoak dira norberarentzat garrantzizkoak diren neurrian. hemen blogean ikus dezakezuna hementxe lehengo web ikus zezakeena Captura de lo que se podía ver en la antigua web en castellano

Empezar a pintar

Tartetxo bat... Un tiempo de...

Argazki-islapenak

kartelak

hitzaldi praktikoa

Autoezagutza prozesua

SORMENAK HAURRENGAN DUEN ERAGINA

BEGIRADA ALDAKETA IKUSPEGI BERRIAK Pintura- prozesuak

POLARITATEAK

Pintura-sormena eta emozioen adierazpena

Cuando me encuentro con el capitán garfio... (no) me engancho. La práctica en psicoterapia gestalt

PINTURA EMOZIONALA